Üyelik Başvurusu

* ile işaretli alanlar doldurulmalıdır.

: *
: *
E-posta adresi .edu/.edu.tr ile bitmelidir
:
:
: *
: *
:
: *
:
  *
(Büyük - küçük harf duyarlı)
Üyelik Sözleşmesi :

 

FERAGATNAME  VE VARMİGELEN.COM KULLANIM ŞART VE KOŞULLARI

1. Bu Sözleşme sizin kullanım ve üyeliğiniz için kanunen bağlayıcı koşulları belirlemektedir. Bu Sözleşme bir Üye olarak size bildirimle yürürlüğe girerek zaman zaman varmigelen.com tarafından değiştirilebilir.

2. varmigelen.com hizmetini (“Hizmet”) kullanmak ve Üye olarak diğer Üyelerle iletişim kurmak isterseniz, bu Kullanım Şartlarını okuyun ve kayıt işlemindeki talimatları izleyin. Eğer varmigelen.com’a kayıt olur veya ziyaret edersenzi, bütün bu koşulları anladığınız, kabul ettiğiniz ve bunlarla bağlı olduğunuz anlaşılmaktadır.

3. İLGİLİ KANUN:

Bu site İstanbul Türkiye’de oluşturulmuştur ve  varmigelen.com tarafından kontrol edilmektedir; bu yüzden Türkiye kanunları uygulanacaktır; bütün şartları koşullar ve feragatname ile ilgili olarak sadece Türkiye yargı yetkisine sahip olacaktır (İstanbul ’da tahkime tabi olarak). varmigelen.com sitesi, koşullar ve feragatname üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  İstanbul, Türkiye’de üye olduğu varsayılacak ve üyelikte Türkiye kanunları yürürlükte ve geçerli olacaktır. Üyelikten kaynaklanan veya üyeliği etkileyen, herhangi bir şartın yorumlanması da dahil olmak üzere, bütün anlaşmazlıklar Tahkim ve Uzlaştırma Kanunu (Türk Kanunları) uyarınca İstanbul’daki bir tek Tahkim Hakimi huzuruna götürülecektir.

4. UYGUNLUK:

Kanunen bağlayıcı bir sözleşme akdetmek için yeterli ve uygun olduğunuzu beyan ve taahhüt etmektesiniz ve diğer tarafı bu Sözleşmede bağlayacak olan gerekli yetkiye sahipsiniz. Uygulanabilir kanunlar, kurallar ve yönetmelikler kapsamında sözleşme yapmaya uygun değilseniz, bu Siteyi kullanmayacaksınız. varmigelen.com’a kayıt olarak, münhasıran aşağıdakileri anlayıp kabul etmektesiniz:

* Hem erkekler hem de kadınlar için kayıt olmak için asgari 18 yaştır.

*Bir sözleşme akdetmek için herhangi bir kanun tarafından yetkisiz kalmamış olmalısın.

* Şart ve Koşulları incelediniz onlarla bağlı olmayı kabul ettiniz.

5. ÜYELİK:

Üyelik otomatik değildir: Giriş izni vermek tamamen kendi isteğine bağlı olarak varmigelen.com’a aittir. Profilinizin varmigelen.com tarafından kabulüne bağlı olarak üye olursunuz. Üyeliğiniz sadece kişisel kullanım içindir. Herhangi bir kişi/kimlik tarafından kullanılmak üzere devredilemez, transfer edilemez veya lisans verilemez.

Varmigelen.com herhangi bir sebep göstermeden üyeliği kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. Varmigelen.com kabul edilmiş üyelikleri sebep göstermeden tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir.

6. ŞARTLAR

info@varmigelen.com’a herhangi bir zamanda yazarak ve herhangi bir sebeple üyeliğinizi feshedebilirsin. varmigelen.com üyelik başvurunuzda vermiş olduğunuz e-posta adresinize veya daha sonra varmigelen.com’a bir bildirimde bulunarak herhangi bir sebeple Siteye erişiminizi ve/veya üyeliğinizi feshedebilir. Bununla birlikte, varmigelen.com siteye ve ilgili hizmetlere veya bunların herhangi bir bölümüne erişiminizi tamamen kendi isteğine bağlı olarak, bildirimde bulunmadan feshetme hakkını saklı tutar. Herhangi bir söz konusu fesih halinde, Sözleşme Kanununun 13,14,15,16 ve 18. Kısımlarının hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.

7. HİZMET ŞART VE KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ:

Varmigelen.com herhangi bir zamanda size daha önceden bilgi vermeden Hizmetin şart ve koşullarını (“Şartlar”) değiştirebilir. Şartların en son versiyonuna herhangi bir zamanda erişebilirsiniz. Değiştirilen Şartların sizin tarafınızdan kabul edilebilir olmaması halinde, hizmeti kullanmaktan vazgeçmelisiniz. Bununla birlikte, hizmeti kullanmaya devam ederseniz, geri dönüşümsüz olarak değiştirilen Koşullara uymayı ve mutabık kalmayı kabul etmektesiniz.

8. KAYIT BİLGİLERİ:

Hizmetlerin mevcut olması ve kullanılabilmesi için, varmigelen.com’a kayıt olmalısınız.  Kayıt işleminin bir parçası olarak, Hizmet tarafından istenilen eksiksiz ve doğru kayıt bilgilerinizi vermeyi (“Kayıt Bilgileri”) kabul etmektesiniz ve bu bilgileri günceli tam ve doğru tutmak için gerektiği gibi güncelleyecek ve sürdüreceksiniz.

Hatalı, doğru veya güncel olamayan bilgileri verirseniz, veya varmigelen.com’un hatalı, yanlış, eksik veya güncel olmadığını düşünmek için geçerli sebepleri varsa, varmigelen.com’un üyeliğinizi sebep göstermeden süresiz olarak askıya almak veya feshetmek ve size varmigelen.com’a erişiminizi reddetmek hakkı olacaktır.

9. GİZLİLİK:

Üyelerin herhangi bir temastan önce uygun soruşturmaları tavsiye olunur. Sitemiz herhangi biri tarafından yapılan beyanlar veya iddialara kefil olmaz veya paylaşmaz. Varmigelen.com üyeler tarafından verilen bütün bilgileri (iletme veya mesaj olarak yayınlananlar dışında), bütün özel bilgileri gizli tutacaktır. Bununla birlikte, varmigelen.com kanunlar tarafından istenirse, söz konusu bilgileri açıklayabilir. varmigelen.com ve onun portallar konsorsiyumuna kayıt olmayı kabul ederek, bir kullanıcı varmigelen.com’un olaylar veya tekliflerde zaman zaman onunla temasa geçebilir. Bunlara heyecan verici teklifler, bilgiler ve aynı zamanda tanıtımlar dahil olabilir; varmigelen.com bu amaçla eposta adresinizi ve/veya telefon numaranızı kullanabilir.

10. LİSANS VE İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM:

Varmigelen.com sizlere bu siteye erişim ve kişisel olarak kullanım için sınırlı bir lisans vermektedir, varmigelen.com’un açık yazılı izni olmadan içeriği indiremezsiniz (sayfayı ön belleğe alma dışında), onun herhangi bir parçasını değiştiremezsiniz. Bu lisansa bu internet sitesinin veya onun içeriğinin herhangi bir tekrar satışı veya ticari kullanımı; herhangi bir ürün listeleme, tanımları veya fiyatlarının toplanması ve kullanılması; bu site veya içeriğinden bir türevi kullanamazsınız; başka bir işletmecinin yararına hesap bilgilerini kopyalayamaz veya indiremezsiniz; ve veri madenciliği, robotlar veya aynı şekilde veri toplama ve alıntı araçlarını herhangi bir şekilde kullanamazsınız. Bu site, veya bu sitenin herhangi bir bölümü çoğaltılamaz, çift kopya yapılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, tekrar satılamaz, ziyaret edilemez veya başka şekillerde varmigelen.com‘un açık yazılı izni olmadan ticari amaçlarla kullanılamaz. Varmigelen.com ve yan kuruluşlarımızın açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari markayı logo veya diğer mülkiyet bilgilerini (görüntüler, sayfa yerleşimi veya şekli de dahil olmak üzere) etrafını çevirecek şekilde çerçevelemeyecek veya çerçeveleme yöntemleri kullanamazsınız. Varmigelen.com’un açık yazılı izni olmadan, varmigelen.com’un ismi veya ticari markalarını kullanan herhangi bir Meta etiket veya “gizli metin” kullanamazsınız. Yetkisiz olarak herhangi bir kullanım varmigelen.com tarafından verilen izin veya lisansı sonra erdirir.  Açık yazılı izin olmadan herhangi bir varmigelen.com logosunu veya mülkiyetindeki grafik veya ticari markaya bağlantının bir parçası olarak kullanamazsınız.

11. VARMİGELEN.COM’DA İÇERİKTE MÜLKİYET HAKLARI:

varmigelen.com, varmigelen.com İnternet Sitesinde ve Hizmetinde bulunan bütün mülkiyet haklarının sahibidir ve bunları sürdürmektedir. İnternet sitesi varmigelen.com’un ve onun lisans verenlerinin telif haklı malzemelerini, ticari markalarını ve diğer mülkiyet bilgilerini içerir. Size izin verilmiş olan veya halka açık olan bilgiler dışında, herhangi bir söz konusu mülkiyet bilgilerini kopyalamayacak, değiştirmeyecek, yayınlamayacak, iletmeyecek, dağıtmayacak, ifa etmeyecek, görüntülemeyecek veya satmayacaksınız.

12. İLETİŞİM PLATFORMU:

Site sadece Kullanıcıların birbirleriyle tanışacağı ve işlemleri için birbirleriyle karşılıklı iletişimde bulunacağı bir ortamdır. Sitenin iki Kullanıcısı arasındaki karşılıklı işleme herhangi bir şekilde taraf olamayız ve kontrol edemeyiz. Sizin tarafınızdan bu sitenin kullanılmasının riskleri ve bunlardan doğacak sonuçlar daima size ait olacaktır.

Sonuç olarak:

(i) Kullanıcılar arasında akdedilen herhangi bir sözleşmenin ifa edilmemesinden veya ihlalinden bizler sorumlu değiliz. İlgili Kullanıcıların bu Sitede tamamlanan herhangi bir işlemi ifa edeceklerini garanti edemeyiz ve etmemekteyiz. Kullanıcılar arasındaki herhangi bir görüş ayrılığı ve anlaşmazlığa aracılık yapmayacağız ve yapmamız da gerekmemektedir.

(ii) Sitede teklif edilen ve/veya önerilen hizmetin özellikleri (kalite, değer, pazarlanabilirlik vs.) ile ilgili olarak herhangi bir beyanat veya garantide bulunmamaktayız.  Özellikle, site üzerinde özellikle açık veya üstü kapalı bir şekilde herhangi bir işlemi/hizmetleri desteklemiyoruz veya onaylamamaktayız. Herhangi bir hata ve ihmalde, ister tek başına veya üçüncü taraflar adına olsun, herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

(iii) Kullanıcılarının herhangi birine, özellikleri (kanuni mülkiyet, kredi değeri, kimlik vs.) ile ilgili taahhüt veya beyanda bulunmayız.  Sizler Sitede görüştüğünüz kişilerin iyiniyetini bağımsız olarak doğrulamalı ve onların adına kendi kendiniz yargıda bulunmalısınız. Bu konuyla ilgili olarak bizler hiçbir şeyden sorumlu olmayacağız.

(iv) Site Kullanıcıların mevcut hizmetlere daha geniş olarak erişeceklerin bir iletişim kanalıdır. Bizler sadece iletişim için bir platform sağlamaktayız ve herhangi bir işlem/hizmetler için sözleşmenin tamamen kullanıcılar arasında iki taraflı ve bizleri içermeyen bir sözleşme olması kabul edilmiştir. Söz konusu sözleşme ile ilgili olarak hiçbir yükümlülüğümüz veya sorumluluğumuz olmayacağı gibi, bize verilen öğelerde de hiçbir zaman herhangi bir hak, mülkiyet veya çıkar olmayacaktır. Hizmetlerin ertelenmesi veya tatminkar olmamasından veya hizmetlerin yerine getirilmemesinden ya da mevcut olmamasından bizler sorumlu değiliz.

(v) Bizi ve/veya görevlilerimizi ve temsilcilerimizi Sitenin Kullanıcılarının hareketleri sonucunda meydana gelecek olan herhangi bir masraf, hasar, yükümlülük veya diğer sonuçtan serbest bırakmakta ve/veya tazmin etmektesiniz ve özellikle herhangi bir uygulanabilir kanun kapsamında, bu konuda olabilecek herhangi bir talepten de feragat etmektesiniz. Sitede mevcut olan ve diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgileri mantık dahilindeki çabalara halel getirmeksizin, kontrol edememekteyiz. Diğer Kullanıcının bilgilerini saldırgan, zararlı, yanlış veya aldatıcı bulabilirsiniz. Lütfen Siteyi kullanırken mantıklı, temkinli olun ve güvenli kullanımı sağlayın. Lütfen unutmayın, istenmeyen veya yanlış insanlar da aynı zamanda sosyal olmayan öğelerle de ilişkiler de risklidir.

(vi) Varmigelen.com web sitesini kullanarak araç paylaşımı yapmayı kabul eden ve ilan veren kişiler, her hangi bir ticari getiri beklemediklerini beyan ve kabul etmiş olurlar. Eğer kullanıcılar kaçak ticari taksi kanunnamesi çerçevesinde güvenlik görevlileri tarafından suçlu bulunur ise, web sayfamız taraflarca sorumlu tutulamaz.

 

13. SİTEDE YAYINLANAN İÇERİK:

Varmigelen.com‘un kendi isteğine bağlı olarak Kullanım Şartlarını ihlal ettiğine inandığı veya varmigelen.com  ve/veya onun Üyelerinin güvenliğini tehdit eden, zarar veren veya haklarını ihlal eden, saldırgan, kanunlara aykırı herhangi bir içeriği, mesajları, fotoğrafları veya profilleri (toplu olarak “İçerik”)  kaldıracağını kabul etmektesiniz.

14. TELİF HAKLARI POLİTİKASI:

Telif hakları olan malzemeleri ticari markaları veya diğer mülkiyet bilgilerini daha önceden söz konusu mülkiyet haklarının sahibinin yazılı rızasını almadan siteye koymayacak, dağıtmayacak veya herhangi bir şekilde çoğaltmayacaksınız. Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, çalışmalarınızın varmigelen.com hizmetinde herhangi bir şekilde telif haklarını ihlal eden şekilde yayınlanıp kopyalandığını düşünüyorsanız, lütfen bize veya bizim temsilcilerimize aşağıdaki bilgileri verin: telif hakkı çıkarı sahibi adına hareket etmeye yetkili kimsenin elektronik veya fiziksel imzası; ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı olan çalışmanın bir tarifi; ihlal edildiğini iddia ettiğiniz malzemenin Sitemizde bulunduğu yerin bir tarifi; adresiniz, telefon numaranız, bir e-posta adresi; sizin tarafınızdan yazılmış ve söz konusu kullanımın telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanun tarafından yetkilendirilmediğine iyi niyetle inandığınızı belirtilen yazılı bir beyan; yemin altında Bildiriminizdeki bilgilerin doğru olduğunu ve sizin telif hakları sahibi veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuzu belirten bir beyanınız.

Varmigelen.com‘a info@varmigelen.com adresinden ulaşabilirisiniz.

Bu sitede bulunan bütün içerik, metinler, grafikler, logolar, düğme simgeleri, görüntüler ve ses klipleri, dijital indirmeler, toplu veriler ve yazılım varmigelen.com‘un veya onun içerik sağlayıcılarının mülkiyetindedir ve Türkiye ve Uluslararası telif hakları kanunları ile korunmaktadır. Bu sitedeki bütün derleme içeriği varmigelen.com ‘un münhasıran mülkiyetidir ve Türkiye ve Uluslararası telif hakları kanunları ile korunmaktadır. Bu sitede kullanılan bütün yazılım varmigelen.com ‘un veya onun yazılım tedarikçilerinin mülkiyetindedir ve Türkiye ve Uluslararası telif hakları kanunları ile korunmaktadır.

15. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI:

Varmigelen.com bu hizmeti bir kolaylık olsun diye kullanıma mevcut hale getirmiştir. Kullanıcı geri dönüşümsüz olarak tamamen kendi davranışlarından kendisini sorumlu olacağını ve varmigelen.com‘un Türkiye devleti veya diğer bu konuyla ilgili olarak yetkili kılınan diğer kanuni, yasamaya ilişkin veya düzenleyici yetkililerinin zaman zaman yürürlüğe koyduğu Türkiye sanal kanunları veya diğer bağlı kanunlarının cezai hükümleri saklı kalmak şartıyla, feshetme hakkını saklı tutar.

Hiçbir durumda, varmigelen.com ortaklaşa otomobil kullanımı siteleri/hizmetlerinin performansı veya kullanımı ile herhangi bir şekilde bağlantılı veya bundan kaynaklanan, kullanımın, bilgi veya kârın kaybı da dahil ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşme ile bağlantılı olarak bozulan iletişim, gecikme kayıp bilgiler veya kârın kaybı için, direkt veya dolaylı olarak, cezai, tesadüfi, özel zararlar veya her ne olursa olsun herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır ve  varmigelen.com  muhtemel zarardan veya ortaklaşa araç kullanımı siteleri/hizmetleri veya ilgili hizmetleri kullanamama, veya araç ortaklaşa kullanımı/hizmetleri yoluyla elde edilen yazılım, ürünler, hizmetler ve ilgili grafikler için veya hizmetleri verememe veya bunların sağlanamaması kendisine bildirilmiş olsa dahi, veya başka şekilde ister sözleşmeye, haksızlığa, ihmale, kusursuz sorumluluğa dayalı olsun, varmigelen.com veya onun tedarikçilerine muhtemel zararlar bildirilmiş olsa dahi, yükümlü olmayacaktır. varmigelen.com internet sayfalarında herhangi bir reklamcıyı veya reklamcıların içeriklerini tasdik etmez.

Bu siteyi kullanırsanız hesabınızın ve şifrenizin gizliliğinden  ile bilgisayarınıza erişimi kısıtlamaktan siz sorumlusunuz ve sizin hesabınız ve şifreniz altında meydana gelen bütün faaliyetlerden sorumluluğu kabul etmektesiniz: varmigelen.com ve yan kuruluşları tamamen kendi isteklerine bağlı olarak hizmet vermeyi reddetmeyi, hesapları feshetmeyi, içeriği kaldırıp düzenlemeyi veya aboneliği iptal etmeyi saklı tutarlar.

16. FERAGATNAME:

Sitemizdeki hizmetler hakkında bilgi varmigelen.com tarafından üçüncü taraflardan alınan bilgilere dayanmaktadır ve "olduğu" gibidir. Varmigelen.com sitenin işlemesi, siteye dahil olan bilgi, içerik, malzeme veya hizmetlerde açık veya üstü kapalı hiçbir türde beyanat veya taahhütte bulunmaz.  İlgili kanunların izin verdiği tam kapsamda, varmigelen.com belli bir amaca uygunluk, ticarete elverişlilik ve ima edilen taahhütler de dahil, açık veya ima edilen bütün taahhütlerden feragat eder. varmigelen.com bu sitenin veya teklif edilen hizmetlerin, direkt , dolaylı, tesadüfi, cezai hasarlar da dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere doğabilecek olan hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Varmigelen.com sadece hizmetler için platform sağlamakta ve söz konusu hizmetleri dolaylı veya direkt olarak vermemektedir.

Varmigelen.com araç paylaşımı siteleri/hizmetlerinde herhangi bir amaçla uygunluk, güvenirlik, mevcut olmak zamanında olmak, kalite, süreklilik, performans, virüs bulunmaması ve diğer zararlı parçalar, bilgilerin doğruluğu, yazılım, ürünler, hizmetler ve mevcut ilgili grafiklerin doğruluğunu ister açık ister ima edilmiş olsun, feragat eder. Bütün söz konusu bilgiler, yazılım, ürünler, hizmetler ve ilgili grafikler hiçbir türde bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Varmigelen.com burada bu servis, yazılım, ürünler, hizmetler ve ilgili grafiklerle ilgili olarak ve bütün ima edilen taahhütler ve ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk, ustalıklı çaba, mülkiyet hakkı ve  ihlal etmeme de dahil ilgili bütün taahhüt ve koşullardan feragat eder.

Kullanıcı özel olarak varmigelen.com ‘un sizin iletişim veya verilerinizin değiştirilmesi veya yetkisiz erişiminizden, gönderilen herhangi bir malzeme veya verilerden, veya alınan veya gönderilmeyen veya alınan, veya bir ortak araç kullanılması sitesi/hizmeti yoluyla gerçekleşen herhangi bir işlemden sorumlu olmayacağını kabul eder.  Kullanıcı özel olarak araç paylaşımının herhangi bir diğer tarafın davranışı veya tehditkâr, küçültücü, açık saçık, saldırgan veya yasa dışı içerik, veya başka birinin fikri mülkiyet hakları da dahil haklarının ihlali de dahil sorumlu olmayacağını kabul eder. Kullanıcılar özel olarak varmigelen.com‘un ortak araç kullanılması sitesi/hizmetine dahil olan ve/veya kullanılarak gönderilen içerikten sorumlu olmadığını kabul eder.

17. TAZMİNAT:

Kullanıcı varmigelen.com’u, onun çalışanlarını, direktörlerini, görevlilerini, temsilcileri ve haleflerini ve tayin ettiklerini Kullanıcının yaptıklarına veya yapmadıklarına dayanan ve bunlardan kaynaklanan, garantiler, beyanlar veya taahhütler veya bu Sözleşme Kapsamındaki yükümlülüklerinden birini yerine getirmemesiyle ilişkili olanlar veya Kullanıcının Fikri Mülkiyet hakları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli kanunları, yönetmelikleri ihlal etmesinden kaynaklananlar, kanuni harçlar ve vergiler, iftira, hakaret, gizlilik veya alenilik haklarının ihlali iddiaları, diğer abonelerin hizmet kaybı ve fikri mülkiyet veya diğer hakların ihlali dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir ve bütün taleplere karşı korumayı, tazmin etmeyi ve mağdur etmemeyi kabul eder. Bu madde bu sözleşmenin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

18. ÖNERİLER, ŞİKAYETLER, ANLAŞMAZLIKLAR:

Öneriler ve şikayetler ilk önce varmigelen.com’un info@varmigelen.com adresindeki Destek Bölümüne iletilecektir.

19. ELEKTRONİK İLETİŞİM:

Varmigelen.com ‘u ziyaret ettiğiniz zaman veya bize e-posta gönderdiğiniz zaman, bizimle elektronik olarak iletişim kurmaktasınız.  Bizden de elektronik olarak iletişim almayı kabul etmektesiniz.  Sizinle e-posta yoluyla veya bu siteye bildirimler koyarak iletişim kuracağız.  Sizinle olan bütün mutabakatın,  bildirimlerin, açıklamaların ve sizlere sağladığımız diğer iletişimin ve elektronik olarak yazılı olan söz konusu bütün iletişimin yasal koşulları karşıladığını kabul etmektesiniz.

 

   

Yeniliklerden haberdar olun

Çalışıyor...
       
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "trafik sorununa alternatif bir çözüm, araç paylaşımının yaygınlaştırılması" projesi kapsamında hazırlanan bu web sayfasının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı Üniversitesinin görüşlerini yansıtmamakta olup, bahsi geçen kurumlar içerik ile ilgili sorumlu tutulamazlar.

 

 


varmigelen.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından varmigelen.com ve projeyi destekleyen kurumlar hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.